Matematyczna
Wideomania
czyli
Matematyka
Okiem Sympatyka

Drodzy Uczestnicy Konkursu!

Przesłaliście swoje materiały. Dziękujemy!
Są już dostępne na naszym kanale YT:
Matematyka okiem sympatyka

Na pewno chcecie wiedzieć co się teraz dzieje. Wyjaśniamy.
Członkowie jury zapoznają się z przesłanymi materiałami i dokonują ich wstępnej selekcji i kategoryzacji. Lista filmów nominowanych do Gali Finałowej zostanie ogłoszona najpóźniej 13 maja. Tego dnia zostaną też przesłane informacje i zaproszenia do Waszych Szkół. Gala Finałowa odbędzie się 17 czerwca w Krakowie na Auli Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej.

Do ogłoszenia nominacji pozostało

MATEMATYCZNA WIDEOMANIA, CZYLI MATEMATYKA OKIEM SYMPATYKA to konkurs organizowany przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: etap otwarty oraz finał. W pierwszym etapie niezależnie od siebie uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przygotowują materiały wideo (filmy w formacie MP4, trwające od 3 do 6 minut), prezentujące zagadnienia związane z matematyką. Jury wyłania z nich najlepsze prace, ich autorzy zapraszani są na dwudniową Galę Finałową w Krakowie. Ponadto autorzy prac o największej popularności również zostają zaproszeni na Finał!

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich lubiących matematykę oraz chcących popularyzować ją wśród rówieśników! W konkursie można brać udział indywidualnie jak i w grupach maksymalnie czteroosobowych. Na uczestników Konkursu czekają atrakcyjne nagrody, w tym nagrody pieniężne w łącznej wysokości co najmniej 4000 zł!

Zapraszamy do zapoznania się ze zwycięskimi materiałami z 1-szej edycji w zakładce "INSPIRACJE".

Przyjmowanie prac zostało zakończone

Inspiracje

Aktualności

KONTAKT

matosym@up.krakow.pl